Liker du å jobbe med video?

GAFFA Norge - GAFFA - Norge - Video - Søknaden avsluttes snart

Liker du å jobbe med video? Jobber du godt i team? Er du gira på å skape noen av de beste videoproduksjonene i Norge?

GAFFA.no ønsker å satse på mer videoinnhold – både på nettsidene og i våre SoMe-kanaler. Intime sessions med både etablerte og nye band og artister, videointervjuer og reportasjer fra festivaler, filmpremierer og andre arrangementer som er verdt å dekke.

Du er kunnskapsrik, strukturert og engasjert. Du har bildekomposisjoner og klippeferdigheter i blodet og ser kreative løsninger over alt. Du er vant til å forholde deg til frister, og du er ikke redd for å komme med innspill underveis.

I første omgang vil det være snakk om ulønnede praktikantstillinger som kan kombineres med annen jobb og studier, men målet vårt er å utvide med flere faste ansettelser i tiden fremover. Kvinner og minoriteter oppfordres til å søke da vi ønsker en bred sammensetning i GAFFAs redaksjonelle team.

GAFFA.no har siden 2011 vært et av landets ledende musikkmagasiner. Fra og med høsten 2018 har vi utvidet vårt satsingsområde til film og serier.

Søknaden avsluttes snart
http://gaffa.no

Har du spørsmål?

Kontaktperson
Ellen Lund
E-post
Adresse
Bygdøy allé 10
Søknaden avsluttes snart
http://gaffa.no

Har du spørsmål?

Kontaktperson
Ellen Lund
E-post